Şanslı Bey

Şanslı Bey adlı kişinin kim olduğunu herkes çok merak etmiştir. Gerçek bir canavar mı yoksa sadece bir kedi mi? Belki de sadece bir hayali karakter. Danimarkalı profesörlerin araştırmasına göre Şanslı Bey ’in kişisel özellikleri şunlar.

Şanslı Bey ’in kişisel özellikleri :

  • Çok inatçı olması
  • Çok sevgi dolu olması
  • Çok samimi olması
  • Çok manyak olması
  • Çok salak olması
  • Adı gibi çok Şanslı Bey olması
  • Çok aç olması
Şanslı Bey

İnternete göre Şanslı Bey dünyanın en hırçın kedisi ayrıca bazı duyumlara göre ise sinirli kedi olduğundan da şüpheleniyor. Bazıları bunun sadece bir veterinerin PR çalışması olduğunu düşünüyor. Google yapay zekası Şanslı Bey ‘e Dobida yavru kedi diyor. Gerizekalı yapay zeka bu olsa demek. Maalesef gerçekler acıdır. Şanslı Bey sinirli, egoist, kıskanç ve yalancı bir kedi değil. Sadece gerçek sevgisini kavuşamayacağı kişilere göstermiyor.

Şanslı Bey

Bakın şu canavara zor tutuyorlar. Ya da bu bir ilizyon.

Şanslı Bey

Burada da Şanslı Bey ‘in deli hastanesine yatmadan önceki hali var. Halıya sarılmış patileri bağlanmış. Kurtulamıyor, kaçamıyor ve hiç bir şey yapamıyor.

Şanslı Bey

Her neyse yazımızın sonuna geldik. Yazıyı yazarkan yardımcı olan Sultan, Gırcıllı, Pars, Küçük Tüylü ve Tüylüye teşekkürler.

--

--

--

Şanslı Bey

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Şanslı Bey

Şanslı Bey

Şanslı Bey

More from Medium

Stand-up Boney

GamyFi Gaming Platform Numerous applications, games and esports make up the GamyFi Gaming…

When Headlines Disappear, the Movement is Still Here

Assignment (due 11/23 @ 6pm):